Kategoriler
Araba Bilgisayar Bilim ve Teknik Eğlence Elektronik Ev Bahçe Finans Hobi İletişim Kadın Kim Kimdir Kültür ve Sanat Müzik Sağlık Seyahat Siyaset Spor Yaşam Yiyecek İçecek


invilon web hosting kampanyası

Halk Edebiyatının Temsilcileri hakkında faydalı bilgiler

Kültür ve Sanat / Edebiyat
/Dosyalar/2062_halk-edebiyatinin-temsilcileri.jpg

YUNUS EMRE
 Engin hoşgörüsü, insan sevgisiyle sadece bizim değil bütün dünyanın beğenisini kazanmış eşsiz bir şair, fikir adamıdır.
 İlahi aşkı ve insan sevgisini eserlerinde işlemiştir.
 Hem aruzu hem de hece veznini kullanmıştır.
 Şiirlerinde dili oldukça sadedir, zamanının halk dilini kullanmıştır.
 Nazım biçimi olarak “ilahi”yi seçmiştir. 
 “Risalet’ün Nushiye (Nasihatlar Kitabı) ve Divan” adlı kitabı vardır.

PİR SULTAN ABDAL
Halk edebiyatında lirik şiirin öncülerindendir.
Halk içinde çok sevildiği için isimsiz birçok şiir onun adında yayımlanmıştır.
Tasavvufu, halkın anlayışıyla birleştirmiştir.
Bütün şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır.
Dili oldukça sadedir.
Bektaşi tarikatına mensup olduğu için “nefes”leri ünlüdür.

HACI BEKTAŞI VELİ
Bektaşi tarikatının kurucusudur
Büyük bir bilgindir.
Orta Anadolu’da etkin olmuştur.
“Malakat”adlı Arapça eseri ünlüdür.

KAYGUSUZ ABDAL
Kendisinden önceki şairlerden etkilenmiştir.(Özellikle Yunus’tan)
Hem hece hem de aruz veznini kullanmıştır.
Alaylı, nükteli, eleştirili şiirler yazmıştır.
Edebi yazıları da vardır.
"Budala-name, Mugaalet-name”adlı eserleri vardır.

KAYIKÇI KUL MUSTAFA
17. yüzyılın önemli yeniçeri şairlerindendir.
Kahramanca şiirleriyle tanınmıştır.
“Genç Osman” destanıyla tanınmıştır.
 Divan şiirinden etkilenmemiştir.
KÖROĞLU
 Başkaldırının, isyanın şairidir.
 Din dışı konularda şiirler yazmıştır.
 Sultan Murat (II.) zamanında savaşlara katılmıştır.
 Köroğlu adlı halk kahramanıyla aynı adı ve özellikleri taşıdığı için ikisi aynı kişi olarak anılmıştır.

DADALOĞLU
 Toroslar bölgesinde yaşamış.
 Devlet yönetiminin aşiretiyle olan mücadelesi üzerine söylediği:
“ferman padişahınsa dağlar bizimdir”dizelerinin nakarat olarak kullanıldığı şiiri oldukça beğeni toplamıştır.
 Varsağı , semai ve destanları meşhurdur.
 Türküler yazmıştır.

KARACAOĞLAN
Şiirlerini sade bir dille yazmıştır.
Hece ölçüsünü ustalıkla kullanmıştır.
Saz şairliğinin piri sayılır.
Din dışı konularda yazmıştır. Koşmaları oldukça sevilmiştir.
Kuvvetli lirik egemenliği hâkimdir şiirlerine.
Anadolu’yu at sırtında gezip şiir söylemiştir.

ÂŞIK ÖMER
İyi bir eğitim almamasına karşın şairler arasında yeteneğiyle kendine en üstte yer edinmiştir.
Devrinin idarecilerini, dinini görünüş için yaşayanlarını eleştirmiştir.
Aruzu kullanmıştır. Ancak hece ölçüsünde asıl karakterini bulmuştur.

DERTLİ
18. yüzyılın sonlarında yaşamıştır.
Hem hece hem de aruz ölçüsünü kullanmıştır.
Lirik koşmalarıyla tanınmıştır.
Divan ‘ı taş baskıyla basılmıştır. 

EMRAH
Erzurumludur.
Divan edebiyatından etkilenmiştir.
Gazel, murabbalar yazmıştır.
Koşma ve semaileriyle tanınmıştır.

GEVHERİ
 İnce bir söyleyiş, derin bir bilgi içeren şiirleri halk arasında çok sevilmiştir.
Divan edebiyatında etkilendiği için mazmun ve yabancı sözcükleri çokça etkilenmiştir.
 Koşmaları ve taşlamaları oldukça ünlüdür.
BAYBURTLU ZİHNİ
Divan edebiyatına çokça dalmaya çalışmıştır.
Saz şairi olarak ün kazanmıştır.
Divan’ı, Sergüzeşt-name”adlı kitapları vardır.

ÂŞIK VEYSEL
Çocuk yaşta kör olması ona derin bir duygu zenginliği vermiştir.
Yurt, insan ve toprak sevgisini iliklerine kadar hisseden, bunu şiirlerinde işlemiştir.
Halk edebiyatının ve son dönem edebiyatımızın usta şairlerindendir.
Sivas Şarkışla Sivri alan köyünde doğmuş ve yaşamıştır.

DİVAN EDEBİYATI ( KLASİK –ESKİ EDEBİYAT)
İslamiyet’in kabulünden sonra Türkler yaşamın her alanında Araplardan, Farslardan etkilenmişlerdir. Bu etkileşimin en belirgin olduğu alanların başında edebiyat göze çarpmaktadır.
13. yy dan dan itibaren şair ve yazarlar Fars- Arap etkisine girmeye başlamıştır.
 Şairler şiirlerini “DİVAN” adını verdikleri bir kitapta topladıkları için bu edebiyatına “Divan Edebiyatı” denilmiştir.
Ayrıca “klasik-eski –zümre edebiyatı” da denilir
Bu edebiyatın özünde dinde tasavvuf vardır.
Dil çoğunlukla halkın anlayacağı tarzda değildir.
Arap ve Fars edebiyatı örnek alınmıştır.
Saraydan destek gördüğü için “saray edebiyatı” da denilmiştir
ölçü olarak “aruz ölçüsü” kullanılmış.
Çoğunlukla aşk, şarap, kadın övgü, din, ahlak, tasavvuf konuları işlenmiştir
Kafiye hem göz hem de kulak için anlayışı hakimdir.
Zengin ve tam kafiye sıklıkla kullanılmıştır.
Divan dışında beş mesnevinin toplandığı kitaba “hamse” denilir.
Nazım biçimleri “beyitle” yazılanlar: Gazel, kaside, mesnevi,
“bentlerle”yazılanlar:rubai, tuyuğ,şarkı,terkib-i bent,terci-i bent,murabba
İlginizi çekecek diğer makaleler
 • Peyami Safa Kimdir

 • Edebiyat Kuramları

 • Tanzimat Edebiyatında Roman ve Hikaye

 • Fütürizm

 • Divan Edebiyatının Tarihi Gelişimi

 • Cumhuriyet Dönemi Genel Özellikleri

 • Anonim Türk Halk Edebiyatı

 • Düşünceyi Geliştirme Yolları

 • Tevfik Fikret Hayatı

 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

 • Yorum Yazabilmek için üye olmanız gerekmektedir!
  Kaynak :
  Gösterim Sayısı : 2580
  Aldığı Puan : 0
  Puanlama yap :
  Eklenme Tarihi : : 18.04.2014
  Anahtar Kelimeler
  Reklamlar