Kategoriler
Araba Bilgisayar Bilim ve Teknik Eğlence Elektronik Ev Bahçe Finans Hobi İletişim Kadın Kim Kimdir Kültür ve Sanat Müzik Sağlık Seyahat Siyaset Spor Yaşam Yiyecek İçecek


invilon web hosting kampanyası

mimari hakkında bilgi

Çin Seddi

Çin Seddi

Çin Seddi’nin ilk kısmı Po Hay Körfezi’nde bulunmaktadır. Pekin’in kuzey kısmından geçen duvar, Huang- Ho Nehrini ikiye bölerek,  ülkenin güneybatısına doğru uzanmaktadır. Çin Seddi Tarihi M.Ö. 403 ve M.Ö 221 yılları arasında hüküm süren “Savaşan Beylikler Dönemi” olarak bilinen dönemde; sayısı yirmiyi......Devamı
Tac Mahal

Tac Mahal

Tac Mahal, Babür İmparatorluğu’nun 6. hükümdarı Şah Cihan (Şah-ı Cihan:Dünyanın Şahı) (1593-1666) tarafından, o zamanki imparatorluğun başkenti olan Hindistan’ın Agra şehrinde, Jumna (Yamuna) Nehri’nin kıyısında yaptırılmıştır. (Babür Şah’ın Hindistan da kurduğu Türk İmparatorluğu, Hindistan’da 332......Devamı
Lidyalılar MÖ 1200 ve 546

Lidyalılar MÖ 1200 ve 546

Anadolu'nun batısında Gediz ve Menderes ırmakları arasında kalan bölgeye İlkçağda Lidya, bu topraklarda oturanlara Lidyalılar denilmiştir. Hint - Avrupalı bir kavim olan ve doğudan Anadolu'ya gelen Lidyalılar önce Hititlerin daha sonra da Frigyalıların egemenliği altında yaşadılar. Dilleri, Hitit dili......Devamı
İslamiyet Sonrası Türkler

İslamiyet Sonrası Türkler

İslamiyet Sonrası Türkler Devlet Yönetimi - Sultan: Devlet başkanı - Veraset: Ülke ailenin ortak malı anlayışı devam ediyor.  - Kut: Eski anlayış devam etmiştir. - Melik: Sultan’ın çocukları - Hacip: Divan üyeleri ile Sultan arasında ki ilişkiyi düzenler.  - Atabey: Meliklerin eğitim – öğretimden sorumlu......Devamı
Anadolu Uygarlıkları

Anadolu Uygarlıkları

Anadolu Uygarlıkları Tarih boyunca bir çok önemli uygarlığın barındığı Anadolu, başta Hititler, Frigler, Urartular olmak üzere, günümüzde tam olarak ortaya çıkarılmamış onlarca medeniyeti ve kavimleri ile, dünya tarihine bir çok “ilk”e şahitlik etmiştir. Masallara konu olan bir gizem barındıran, felsefi......Devamı
Büyük Selçuklu Dönemi Mimarisi

Büyük Selçuklu Dönemi Mimarisi

Anadolu’ya gelmeden önce Orta Asya’da kurulan Türk-İslam devletleri yerleşik yaşam biçiminin gereği  olan yapı türlerinde eserler vermiştir. Karahanlılar, Gazneliler ve Büyük Selçuklu devletleri mezar anıtları, kervansaraylar, cami, medrese ve saray yapıları inşa etmişlerdir (Altun, 1988). İslam’ın......Devamı
Erken Dönem Anadolu Türk Mimarisi

Erken Dönem Anadolu Türk Mimarisi

Çok eski çağlardan beri bir uygarlık merkezi olan Anadolu’nun tarihsel, kültürel, demografik ve mimari çehresi Türklerin 10. Yüzyıldan itibaren bu topraklara yerleşmeye başlamasıyla değişmiştir. Anadolu kültürü ile Orta Asya’dan göç eden Türklerin aynı coğrafyada birlikte var olma süreci hem Anadolu’nun......Devamı
Anadolu Selçuklu Mimarisi

Anadolu Selçuklu Mimarisi

11. yüzyıldan 14. Yüzyılın başına kadar olan sürede Anadolu’nun Türkler tarafından İslamlaştırılmasıyla birlikte etnik, kültürel ve dinsel açıdan yeni bir tarihsel sürece girilmiştir. Bir yanda çoğunluğu Hristiyan olan Rum, Ermeni, Süryani ve Gürcü gibi yerel halklar bir yanda da heterojen siyasi tablo......Devamı
Anadolu’da Beylikler Dönemi Mimarisi

Anadolu’da Beylikler Dönemi Mimarisi

Anadolu’da, Selçuklu Devletinin 14. Yüzyılda yıkılması ile birlikte ortaya çıkan siyasi boşluk, batıya göçmüş ve Bizans Devleti sınırlarına yerleşmiş olan Türkmen Beyliklerinin bağımsızlıklarını ilan etmelerine olanak sağlamıştır. Mimari ve sanat alanında ‘Beylikler Dönemi’ olarak adlandırılan bu tarihsel......Devamı
Türkiye’de 2003 Yılında Yaşayan  Geleneksel Mimari

Türkiye’de 2003 Yılında Yaşayan Geleneksel Mimari

Geleneksel halk mimarisinin, sosyo-kültürel ve halk tekniği açılarından incelenmeye çalışıldığı bu araştırma ile halk mimarisinin ortaya çıkışında, halkın inanç, ahlak, gelenek gibi kültür unsurlarının etkisi olduğu; halkın teknik olarak kullandığı yöntemleri de coğrafya, iklim ve ekonomik imkânların......Devamı
1 
Anahtar Kelimeler
Reklamlar
izmir web tasarım
Kadın sitesi
hemoroid doktoru izmir
Yüklenme Zamanı : 0,7176012 seconds