Kategoriler
Araba Bilgisayar Bilim ve Teknik Eğlence Elektronik Ev Bahçe Finans Hobi İletişim Kadın Kim Kimdir Kültür ve Sanat Müzik Sağlık Seyahat Siyaset Spor Yaşam Yiyecek İçecek


invilon web hosting kampanyası

Panteizim Nedir hakkında faydalı bilgiler

Kültür ve Sanat / Felsefe
/Dosyalar/3191_panteizim-tum-tanricilik-nedir.jpg

Panteizm (tüm tanrıcılık), Tanrı ile alemin bir olduğuna inanan felsefi ve dini öğretidir. Tanrıyı, alemin içerisinde kabul eder ve tabiri caizse bu şekilde onu etkisiz hale getirir. Panteizm Tanrıyı, hiçbir kişiliği olmayan bir varlık olarak kabul eder. Panteizmin Tanrısının bilinci yerinde değildir ve ne yaptığı hakkında bir fikri yoktur. Kişilerin iyiliğini de kötülüğünü de bilemez bu sebepten dolayı panteizm öğretisinde yaratma ve yaratılma mevzu bahis değildir. Deizm ve teizmde ise durum farklıdır, Tanrı evrendeki varlıklara karışamaz ancak o evrenin üstünde ve ötesindedir. G. Bruno ve Spinoza Panteizmin en önemli temsilcileridir. İlk panteist filozof ise Xenofanes’tir. Bruno, evrenin ve Tanrının sonsuzluğuna inanmaktadır. Bundan yola çıkarak evren ile Tanrı arasında bir fark olmadığına, iki sonsuz olamayacağına göre evren ile Tanrının aynı olduğuna inanmıştır. Hristiyanlığın üçlü Tanrı anlayışına aykırı düşen bu düşüncesi sonucunda 1600 yılında Roma’da yakılmıştır. Spinoza ise panteizmin bilinen en büyük temsilcisidir. Tanrı sonsuz varlıktır ve sonsuz olduğu için her şeydedir düşüncesini savunmuştur. Tanrı ile alem arasında ki ikiliği ortadan kaldırmaya çalışmıştır.

Biricik gerçek olan alemde Tanrı bütün var olan herşeyin toplamıdır diyen görüş, d’Holbach, Diderot ve Hegel sol kanadının naturalist (tabiatçı) ve materyalist (madde­ci) panteizmidir.
Panteizm, çok zaman İslam düşüncesinde büyük yer işgal eden vahdet-i vücud ile aynı anlamda anlaşılmıştır. Halbuki bu iki kav­ram arasında büyük farklar vardır. Şöyle ki:
1. Panteizm, sırf akla dayanan bir felsefe doktrini olduğu halde, vahdet-i vücud ayet ve hadislerle birlikte kalb yoluyle keşfe daya­nan dini bir görüştür.
2. Ahiret inancı, vahdet-i vücudda bulun­duğu halde panteizmde böyle bir anlayış yoktur.
3. Panteistler alemdeki zuhuru zaruri saya­rak, Tanrı’nın irade sıfatını inkar ederler. Mutasavvıflar nazarında böyle değildir.
4. Panteistler dini törenlere gerek duymaz­lar.
5. Alemde zuhur eden gerçeklere mutasav­vıflar, "mutlak vücud” derken, panteistler genellikle “cevher” veya başka adlar verir­ler.
6. Mutasavvıflar, İslami akideyi kabul et­tikleri ve vahdet-i vücudu ona uygun bir şe­kilde ifade ettikleri halde, panteistlerin bir çoğu semavi kitaplara önem vermeyerek, sırf akla güvenirler ve bu sebepten ötürü de mutlak varlığı şuurdan mahrum sayacak bir tutumun içinde bulunurlar.

İlginizi çekecek diğer makaleler
 • felsefi ironi nedir

 • Realizm nedir

 • Paralojizm Nedir

 • Friedrich Albert Lange Kimdir

 • Analitik Felsefe nedir

 • Mimesis nedir

 • Arthur Aston Luce Kimdir

 • Filozof nedir

 • Mantığa giriş, mantığın konusu nedir

 • Yapısalcılık nedir

 • Yorum Yazabilmek için üye olmanız gerekmektedir!
  Kaynak :
  Gösterim Sayısı : 3553
  Aldığı Puan : 5
  Puanlama yap :
  Eklenme Tarihi : : 08.08.2014
  Anahtar Kelimeler
  Reklamlar
  izmir web tasarım
  Kadın sitesi
  hemoroid doktoru izmir
  Yüklenme Zamanı : 0,6552012 seconds