Kategoriler
Araba Bilgisayar Bilim ve Teknik Eğlence Elektronik Ev Bahçe Finans Hobi İletişim Kadın Kim Kimdir Kültür ve Sanat Müzik Sağlık Seyahat Siyaset Spor Yaşam Yiyecek İçecek


invilon web hosting kampanyası

Aksaray Kiliseleri hakkında faydalı bilgiler

Seyahat / Antik Kentler
/Dosyalar/3133_aksaray-kiliseleri.jpg

Kokar Kilise

Kokar kilise tek katlıdır ve kayanın içine uzunlamasına oyulmuştur. Bugün kiliseye yıkık durumda bulunan apsisten girilmektedir. Sonradan kayanın içine oyulan iki cenaze salonu ile kilise batıya doğru uzatılmıştır. Bu bölümde zeminde mezarlar görülmektedir. Kilisedeki freskler, 9. yy sonuna veya 11. yy’ın ikinci yarısına tarihlenmektedir. Kilisenin güney duvarında, müjde, ziyaret ve su deneyi sahnesi ile doğum ve çobanların tapınması sahneleri bulunmaktadır. Batı duvarında Mısır’a kaçış, son akşam yemeği, Yudas’ın ihaneti, İsa’nın yakalanışı ve yargı sahneleri yer almaktadır. Bu duvarın devamında ise çarmıh ve gömülme sahneleri, kubbede de İsa’nın göğe yükselişi sahnesi resmedilmiştir. Kubbenin tam ortasında İsa’yı sembolize eden büyük bir haç yer almaktadır. Etrafında ise havariler bulunmaktadır. Freskolarındaki konular oldukça zengindir. Son yemek, çarmıha gerilme, Mesih'in defnedilişi, göğe çekilme, havarilerin görevleri gibi zaman zaman konu bütünlüğü gösteren tasvirleri ilginçtir. Kilisenin iki mezar odasındaki süslemeler, kırmızı boya ile yapılmış ilk örneklerdir.


Pürenli Seki Kilisesi
Kilise kayaya oyulmuş dört salondan oluşmaktadır. Giriş bölümünden sonra büyük salona, buradan da diğer salonlara geçilmektedir. Salonlardan biri cenaze tören salonu olarak kullanılmıştır ve bu salonun Narteks zemininde mezarlar mevcuttur.Figürler arasına şeritler halinde yerleştirilmiş bitki ve geometrik motifler dikkat çekicidir. Freskler 10. yy başı ile 12. yy arasına tarihlenmektedir. Kilisenin fresklerinde ağırlıklı olarak İsa’nın hayatından sahneler kullanılmıştır. Peygamberlerin kehaneti, Meryem ve piskoposlar, müjde, ziyaret, çobanların tapınması gibi sahneler görülebilir.

Ağaçaltı Kilisesi (Daniel, Pantanossa-Ihlara

Danyal Peygamber’i aslanlar arasında gösteren oldukça tahrip edilmiş freske dayanarak Daniel Kilisesi ya da kilise içindeki bir yazıta dayanarak Pantanassa’ya ithaf edildiği düşünüldüğü için Pantanassa Kilisesi adı ile bilinmektedir. Ağaçaltı Kilisesi haç planlı olup kubbeli bir yapıya sahiptir. Kiliseye bugün yıkık durumda olan ana apsisten girilmektedir. Kilisedeki freskler, İkonaklazma (725-843) öncesine veya 9-11. yy arasına tarihlenmektedir. Girişe göre sol kolda, müjde, ziyaret ve doğum ile üç kralın hediye getirişi sahneleri yer almaktadır. Kuzey kolda, Mısır’a kaçış, vaftiz ve Meryem’in ölümü sahneleri bulunur. Batı kolunda geometrik ve bitkisel süslemeler ile Danyal Peygamberi aslanlar arasında gösteren bir sahne vardır. Bu sahnenin solunda İsa’nın doğumunu haber veren üç horoz resmedilmiştir. Kilisenin büyük kubbesinde kısmen daha iyi korunmuş durumda İsa’nın göğe çıkış sahnesi ve etrafında havariler ve peygamberleri gösteren tasvirler yer almaktadır.

Sümbüllü Kilise
Bir manastır kilise şeklinde iki katlı olarak yapılmıştır. Kilisenin içine oyulduğu kayanın dış yüzü düzeltilerek dekoratif bir görünüm kazandırılmıştır. Giriş kapısı doğal etkenler ile dolmuş olan kiliseye bugün dar bir pencereden girilebilmektedir. Kilisede bulunan freskler 10. yüzyıla ve 11 veya 12. yüzyıl başına tarihlenmektedir. Orta kubbede oldukça tahrip edilmiş durumda Pantakrator İsa tasvir edilmiştir. Esas apsiste kucağında İsa ile birlikte Meryem, yanlarında Mikhael ve Gabriel yer almaktadır. Apsisin güney duvarı üzerinde Aziz Paulus’un uykusu ve haber verme sahneleri dikkat çekicidir. Orta mekanda bir nişin içinde Kostantin ve İrene tasvirleri bulunmaktadır.


Eğritaş Kilisesi
Eğritaş Kilisesi’nin İkonaklazma (725-843) öncesi yapılmış olduğu ve vadinin erken tarihli ve büyük kiliselerinden biri olduğu düşünülmektedir. Kilisenin batı tarafında bulunan bir bölümü yıkılarak yok olmuş durumdadır. Kilise iki katlı olarak yapılmıştır. Ana yapının altında cenaze törenlerinin yapıldığı bölüm ve bu bölüme açılan mezar odaları bulunmaktadır. Bu odalarda bulunan çeşitli mezarlar bugün de görülebilmektedir. İki katı birbirinden ayıran ahşap zemin sonradan çökmüştür. Bulundurduğu freskler açısından zengin ve dikkate değer bir kilisedir, ancak freskleri oldukça tahrip edilmiştir. Doğu duvarındaki iki ayrı kitabeden kilisenin Meryem’e ithaf edildiği anlaşılmaktadır. İncil’de geçen konulara geniş bir şekilde yer verilmiş olan fresklerde, Bakire Meryem ve meleklerin bir arada gösterildiği sahne renk çeşitliliği açısından dikkat çekicidir. Bu sahne ile birlikte üçlü bir kompozisyon oluşturan, İsa’nın doğumu, Havari St. Pierre’in İsa’yı inkar etmesi ve ayaklarının yıkandığı sahneler kilisenin önemli freskleri arasındadır.


Yılanlı Kilise

Yunan haçı planlı olarak kaya içine oyulmuş bulunan kilisenin asıl girişi yıkılmıştır. Bugün kiliseye, yıkılan giriş koridorunun sonundaki bir bölümden girilmektedir. Yılanlı Kilise gerek planı, gerekse fresklerinin konusu bakımından vadideki diğer kiliselerden farklılık gösterir. Fresklerde İncil’de yer alan konuların yanı sıra öteki dünya ile ilgili konulara da yer verilmiştir. Freskler, 9. yy veya 11. yy’ın ilk yarısı ile 12. yy arasına tarihlenmektedir. Kilisenin batı duvarının alt bölümünde yılanların saldırısına uğramış, günahkar dört çıplak kadın tasviri bulunmaktadır. Bu freske dayanılarak kiliseye Yılanlı Kilise adı verilmiştir. Aynı duvar üzerinde son yargı sahnesi dikkat çekicidir. Burada 24 din görevlisi ve Sivas’lı (Sebaste) 40 şehidin portreleri bulunmaktadır.


Saint Georges Kilisesi (Kırkdamaltı Kilisesi-Belisırma)

Bölgedeki en yüksek kilise olup, 1283-1295 yılları arasında yapıldığı sanılmaktadır. Kilisenin kitabesi kilisenin tüm çevresini dolanmaktadır. Kilisedeki fresklerde incilin hikaye ettiği tüm konular ile Selçuklu Sultanı II. Mesud'un resmi tasvir edilmiştir.

Bahattin Samanlığı Kilisesi (Belisırma)

Tek koridorlu bir kilisedir. Kuzey ve batı yan duvarlara oyulmuş birer hücre ile güney duvara oyulmuş üç hücre kubbesi de beşik çatı şeklindedir.


Direkli Kilise (Belisırma)

Kilisenin içindeki kapıdan keşişlerin türbelerine ve kilisedeki görevlilerin ikametgahlarına gidilmektedir. Kilise üstündeki sütunlarda ikişer sıra halinde resimler vardır. Azizlerin ve Havarilerin iki taraflarında kitabeler görülür. Bir manastır kilisesi olup XI. ve XIII. yüzyıl lara tarihlenmektedir.

Ala Kilise (Belisırma)
Köyün kuzeyinde ve vadinin doğu yamacında kayaya oyulmuş bir kilisedir. Hıristiyanlığın serbest bir hale gelmesinden sonra yapılmıştır. Cephesinin üst kısmında Havarilerin ve azizlerin resimleri yer almaktadır. Doğum, Anastasis, Kudüs'e Giriş, Mısır, Meryem'in Takdis Edilmesi gibi tasvirler yer almaktadır.

Karagedik Kilisesi (Belisırma)

Dik kayaya yaslanmış otlarla örtülü bir tepe üzerinde kurulmuştur. XI. yüzyıl Bizans üslubunda yapılmış büyük bir kilise olup, Çanlı Kiliseyi andırmaktadır.

İlginizi çekecek diğer makaleler
 • Antalya Beldibi Kaya Sığınakları

 • Şırnak Meydan Cami

 • Adana Sabancı Merkez Cami

 • Afyon Avdalas Kalesi

 • Kayaköy antik kenti Fethiye

 • Adıyaman Eskisaray Cami

 • Afyon Kadı Hamamı

 • Peri Bacaları Nasıl Oluşmuştur

 • Afyon Giresunlular Şehitliği

 • Afyon Amorium Antik Kenti

 • Yorum Yazabilmek için üye olmanız gerekmektedir!
  Kaynak :
  Gösterim Sayısı : 1776
  Aldığı Puan : 0
  Puanlama yap :
  Eklenme Tarihi : : 25.07.2014
  Anahtar Kelimeler
  Reklamlar
  izmir web tasarım
  Kadın sitesi
  hemoroid doktoru izmir
  Yüklenme Zamanı : 0,5304009 seconds