Kategoriler
Araba Bilgisayar Bilim ve Teknik Eğlence Elektronik Ev Bahçe Finans Hobi İletişim Kadın Kim Kimdir Kültür ve Sanat Müzik Sağlık Seyahat Siyaset Spor Yaşam Yiyecek İçecek


invilon web hosting kampanyası

Sivil Toplum Kuruluş Amaçları hakkında faydalı bilgiler

Yaşam / Sivil Toplum
/Dosyalar/2928_sivil-toplum-kurulus-amaclari-stk.jpg

Sivil Toplum Kuruluşları
VAKIFLAR,DERNEKLER,SENDİKALAR,MESLEKİ KURULUŞLAR.

----Vakıflar
-Losemili Cocuklar Vakfı (LÖSEV)
-Beyaz Nokta Gelişim Vakfı
-Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV)
-Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL)
-Çocuk Vakfı
-Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (GYV)
-İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)
-İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)
-Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV)
-Sağlık Vakfı
-Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (SSYV)
-Sigarayla Savaşanlar Vakfı
-Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV)
-Toplumsal Araştırmalar ve Kültür
-TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
-Temiz Enerji Vakfı (TEMEV)
-Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)
-TSK Mehmetçik Vakfı
-Turkiye İnsan Hakları Vakfı
-Türk Demokrasi Vakfı
-Türk Dış Ticaret Vakfı (TDV)
-Türk Eğitim Vakfı (TEV)
-Türk Kalp Vakfı
-Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı
-Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV)
-Türkiye Bilişim Vakfı (TBV)
-Türkiye Can Çocuklar Eğitim Koruma ve Yaşam Vakfı (CANEV)
-Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)
-Türkiye Gaziler Kültür ve Dayanışma Vakfı
-Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV)
-Türkiye Infertilite Vakfı (TİVAK)
-Türkiye Milli Kültür Vakfı (TMKV)
-Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı (TUTEV)
-Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)
-Türkiye Zeka Vakfı (TZV)
- Ulusal Politika Araştırmaları Vakfı (UPAV)
-UM:AG Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı
-Vakıflar Genel Müdürlüğü
-Vehbi Koç Vakfı
----Dernekler
-AIDS Savaşım Derneği
-AKUT Arama Kurtarma Derneği
-Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD)
-Bilişim Sektörü Derneği (TÜBİDER)
-Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD)
-Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)
-Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
-Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği (HAYAD)
-İktisadî Girişim ve İş Ahlâkı Derneği (İGİAD)
-İnsan Hakları Derneği
-İş Hayatı Dayanışma Derneği (İŞHAD)
-Otomotiv Sanayi Derneği (OSD)
-Tüm Tüketicileri Koruma Derneği (TTKD)
-Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (PDR)
-Türk Serbest Mimarlar Derneği
-Türkiye Acil Tıp Derneği
-Türkiye Aile Planlaması Derneği
-Türkiye Bilişim Derneği (TBD)
-Türkiye Kızılay Derneği
-Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD)
-Ulusal Franchising Derneği (UFRAD)
-Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND)
-Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği
-Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD)
-Genç Gönüllüler Derneği
----Sendikalar
-BASS-SEN Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası
-BELEDİYE-İŞ Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçiler Sendikası
-BİRLEŞİK METAL-İŞ Birleşik Metal İşçileri Sendikası
-DEMİRYOL-İŞ Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası
-DİSK Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
-EĞİTİM-BİR-SEN Eğitimciler Birliği Sendikası
-EĞİTİM-SEN Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası
-GENEL MADEN-İŞ Genel Maden İşcileri Sendikası
-GENEL-İŞ Türkiye Genel Hizmet İşçileri Sendikası
-HAK-İŞ Konfederasyonu
-HAVA-İŞ Türkiye Sivil Havacılık Sendikası
-KAMU-İŞ Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası
-KAMU-SEN Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu
-KESK Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
-MADEN-İŞ Türkiye Maden İşçileri Sendikası
-MEMUR-SEN Memur Sendikaları Konfederasyonu
-MESS Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası
-ORMAN-İŞ Türkiye Orman İşçileri Sendikası
-ÖZ İPLİK-İŞ Tüm Dokuma İplik Trikotaj ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası
-PETROL-İŞ Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası
-PÜİS Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası
-SAĞLIK-İŞ Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası
-SES Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
-SOSYAL-İŞ Türkiye Sosyal Sigortalar, Eğitim, Büro, Ticaret, Kooperatif ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası
-TARIM-İŞ Türkiye Orman, Topraksu, Tarım ve Tarım Sanayi İşçileri Sendikası
-TEK GIDA-İŞ Türkiye Tütün Müskirat Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası
-TES-İŞ Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası
-TGS Türkiye Gazeteciler Sendikası
-TÜRK EĞİTİM-SEN Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası
-YOL-İŞ Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası
----Mesleki Kuruluşlar 
-Basın Konseyi
-Çevre Mühendisleri Odası
-Gıda Mühendisleri Odası
-Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
-İç Mimarlar Odası
-Jeoloji Mühendisleri Odası
-Kimya Mühendisleri Odası
-Maden Mühendisleri Odası
-Makina Mühendisleri Odası
-Meteoroloji Mühendisleri Odası
-Mimarlar Odası
-Petrol Mühendisleri Odası
-Peyzaj Mimarları Odası
-Şehir Plancıları Odası
-Tekstil Mühendisleri Odası
-TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
-TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
-TUREB Türkiye Turist Rehberleri Birliği
-Türk Dişhekimleri Birliği
-Türk Veteriner Hekimleri Birliği
-Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
-Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu
-TürkMMMB Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği
-Türkiye Barolar Birliği
-TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği


Sivil toplum örgütleri kendisinin içerisinde benzer düşünceyi paylaşan insanların bir araya gelmesiyle kurumsallaşmaktadır.Bu örgütler her ne civarında bir tip özellik gösteriyor olsalar dahi şunlar kendisinin çatıları altında bir kuvvet oluşturmaktadır Değişik amaç ve idrak altında çalışan sivil toplum örgütleri bir şehirde , alanda veya ülke bütününde bir demet oluşturmaktadır Bu da çeşitlilik ve zenginlik olarak değerlendirilmelidir Toplumda yaşamsal dokuyu koruyan bölgesel özelliklere ve güzelliklere sahip çıkan ve yaşatan kuruluşlardır Bu örgütler toplum düşüncesinin özgürleşmesine ve siyasi kalitenin yükselmesine büyük katkı sağlamaktadır Sivil toplum örgütleri kendisinin ürettiğini bir başkasına dayatmaz Eğer bir dayatma olursa başka bir örgüt de kendisinin üretimini dayatır Bu yönden dayatma sivil toplum kuruluşlarının düşmanıdır Sivil toplum örgütleri özgür fikiryüzünden ve özgür teşebbüsle beslenir Bu yapılardan dolayı sivil bir gücü temsil ediyor ve üçüncü sektör olarak isimlendirilmektedir
Birinci sektör; yasa yönetmelik ve mevzuatla yönetim ve çalışma içerisinde yer alan hükümet sektörüdür 2. sektör ise kazancını en çok yüksek kılacak idrak içerisinde çalışan sermaye sahipleri , şirketler ve çalışanlardır Üçüncü sektör ise her 2 ortamda yer alan ve mevcut olmayan insanlardan meydana gelen , gönüllülerin bulunduğu sektördür Bu sektör sivil kuruluşlardır Şunlar üçüncü sektör olarak isimlendirilmektedir Bu kuruluşların üretiminde , yasa , yönetmelik ve mevzuatlar hükümet pazarında olduğu bunun için benzer sınırlayıcı değildir Gönüllü olarak hizmet edenler , firma ve sermaye kesiminde olduğu bunun için benzer kar maksadı taşımadığı ve özgür düşünen , özgür hareket eden insanlardan ortaya gelmediği aşikardır Üçüncü sektör olarak sivil toplum örgütleri başka sektörlere karşı fazladan kaliteli , fazladan özgün çalışmalar yaparak yerel ve merkezi yönetimlere katkı sağlamaktadırlar
Sivil toplum kuruluşları , resmi kurumlar haricinde ve bunlardan özgür olarak çalışan , politik , yaşamsal , kültürel , hukuksal ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları , inandırma ve eylemlerle çalışan , üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan , kâr maksadı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri ile imkan sunan kuruluşlardır .
Askeri olmayan , devletten bagimsiz , topluma fayda saglamaya yonelik calismalarda yer alan kuruluslardir . Kısaltmasi "STK" olarak geçer.
Uluslararası literatürde ‘non – governmental organization’ olarak geçmektedir . bu tanım ‘hükümet dışı organizasyonlar’ olarak türkçeleştirilebilir .
Kar maksadı gütmeyen, toplumun ihtiyaçlarına karşılık vermeye çalışan kuruluşlardır .
Yöneticileri siyasi yatırım yapmadıkları sürece hayat koşullarının yükseltilmesinde olumlu oyun oynayacak örgütlerdir . bizim bunun için benzer siyasetin çıkar ve kar için olduğu ülkelerde sivil toplum örgütlerinin kayıtsız kalması olanaklı olmayacağından hedeflerinden şaşması olasılığı pek yüksektir
Sivil toplum kuruluşları , toplum için sürdürdükleri faaliyetlerin toplumun farkında olmasını sağlamak ve kuruluşun algısını olumlu yönde değiştirmek için bir takım adımlar atmalıdır . Bu , bütün sivil toplum kuruluşlarının ve üyelerinin ortak sorumluluğudur . Nedeni Ise , sivil toplum kuruluşlarının temel maksadı , toplumun yararı için çalışmalar inşa etmek ve toplumun bu faaliyetlere katılımını sağlayarak en çok yüksek seviyede netice elde etmektir .

İlginizi çekecek diğer makaleler
 • Çağlayan Nedir

 • İstanbul´da ki semtler ismini nasıl almış

 • Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İlgili Kavramlar

 • Kızılayın Tarihi

 • Türkiyede İllerin Son Nüfus Sayısı

 • Sivil Toplum Kuruluş Amaçları

 • Sivil Toplum ve Sıkıntıları: Oryantalizm, Şiddet, Vesaire...

 • Polis Nedir

 • Sivil Toplum: Universitas mı, Societas mı

 • Yorum Yazabilmek için üye olmanız gerekmektedir!
  Kaynak :
  Gösterim Sayısı : 2114
  Aldığı Puan : 0
  Puanlama yap :
  Eklenme Tarihi : : 08.07.2014
  Anahtar Kelimeler
  Reklamlar
  izmir web tasarım
  Kadın sitesi
  hemoroid doktoru izmir
  Yüklenme Zamanı : 0,4524008 seconds