Kategoriler
Araba Bilgisayar Bilim ve Teknik Eğlence Elektronik Ev Bahçe Finans Hobi İletişim Kadın Kim Kimdir Kültür ve Sanat Müzik Sağlık Seyahat Siyaset Spor Yaşam Yiyecek İçecek


invilon web hosting kampanyası

Paris Barış Konferansı 18 ocak 1919 hakkında faydalı bilgiler

Kültür ve Sanat / Tarih
/Dosyalar/1903_paris-baris-konferansi-18-ocak-1919.jpg

Paris Barış Konferansı, ateşkes antlaşmalarının im*zalanmasından hemen sonra toplanmıştır. Konferan*sa I. Dünya Savaşı'nın galipleri, gözlemci olarak ABD, ayrıca İngiltere tarafından davet edilen Ermeni ve Rum temsilcileri katılmıştır. Konferansa katılan top*lam devlet sayısı 32'dir.

Konferansa Osmanlı Devleti davet edilme*miştir.

Konferansın açılış günü önemli bir olaya tesadüf edi*yordu. O da Alman İmparatorluğu'nun kuruluş yıldö*nümü idi. Enteresan olan ise konferansta diğer dev*letlerle birlikte Almanya da paylaşılacaktı. Hem de ku*rulduğu bir günde.
Paris Barış Konferansı'nın en önemli iki maddesi ye*nilen devletlerle yapılacak barış antlaşmalarını hazır*lamak ve Osmanlı Devleti'ni paylaşmaktır.

Konferansta etkili olan İngiltere, Fransa, ABD ve İtal*ya'dır.

Bu dörtlü grubun başbakan ve dışişleri bakanlarından oluşan "Onlar Konseyi (Büyük Dörtlü)" kuruldu.

Her ne kadar Büyük Dörtlü kurulsa da konferansta en etkili olan İngiltere ve Fransa'dır. Paris Barış Konferansı'na katılan devletlerin amaçlarını özetleyecek
olursak;

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
Konferansa ABD Başkanı Wilson katılmıştır. Wilson'un tek amacı uluslararası sorunların barışçı yol*larla çözülmesiydi. Bunun için "Milletler Cemiyeti"nin kurulması tek arzusuydu. Ama bu istek kendi menfa*atlerinden başka hiçbir şeyi düşünmeyen İngiltere ve Fransa için ters bir durumdu.

Fransa
Başbakan Clemenceav (Tigre) tarafından temsil edil*miştir. Bu devletin tek amacı ise Almanya'yı bir daha kendilerine rakip olamayacak kadar ezmekti. Zira Başbakan Almanya - Fransa dostluğuna inanmıyor*du.

İngiltere
Başbakan Tady George tarafından temsil edilmiştir. İngiltere'de aynen Fransa gibi düşünüyordu. Önceliği ise bir an eWel Alman donanmasının imhası idi. Çün*kü güçlü bir Alman deniz gücü, deniz devleti olan İn*giltere'nin işine gelmiyordu. İngiltere ayrıca Alman*ya'ya karşı öyle tedbirler almalıydı ki bu devlet bir da*ha Avrupa'nın dengesini bozucu faaliyetlerde bulun*mamalıydı.

İtalya
Konferansta çok dikkate alınmayan bir devletti. Önce*likli hedefi gizli antlaşmalar ile kendisine vadedilen toprakları almaktı. Ama İtalya konferansta umduğunu bulamayacaktı. İngiltere ve Fransa konferansa yön veriyorlardı. Tamamen de bu devleti küstürmek iste*miyorlardı. Ayrıca ABD'nin isteği olursa konferansı terk eder ve meydan bu iki devlete kalırdı. Bu doğrul*tuda Şubat 1919'da Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Ak*vam) resmen kurulmuş oldu ve Wilson'da yeni kuru*lan bu örgütü halkına anlatmak için konferanstan ay*rılıp ABD'ye dönmüştür.

Konferansta Alınan Kararlar

İtilaf devletleri sömürgeciliğin yerine "Manda ve Himaye" tabirini kullanmışlardır.
Aralarında görüş birliğine varamadıklarından do*layı Osmanlı Devleti ile yapılacak antlaşmayı sonraya bırakmışlardır.
Konferansa sahte rapor ve belgelerle gelen Yu*nanistan amacına ulaştı ve gizli antlaşmalar ile İtalya'ya bırakılan İzmir ve Batı Anadolu'nun ken*disine verilmesini sağladı.
Bu duruma çok kızan İtalya, konferansı terketmiştir. Böylelikle İtilaf devletleri arasında ilk görüş ayrılığı ortaya çıkmıştır.
Barış ve huzurun sağlanması amacıyla Milletler Cemiyeti resmen kurulmuştur.
Savaşı kaybeden diğer devletlerle (Almanya, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan) yapılacak barış antlaşmalarının taslağı belirlenmiştir.
Doğu Anadolu topraklarında bir Ermeni Devle*ti'nin kurulması benimsenmiştir.
Arap Yarımadası, Suriye, Irak ve Filistin'de man*da yönetiminin kurulması kararlaştırılmıştır.
ABD, konferansta umduğunu bulamamıştır. Gerçi Milletler Cemiyeti'nin kurulmasını sağla*mıştı; ama yenilen devletlerle yapılacak barış antlaşmalarında Wilson İlkeleri çiğneniyordu. Bunu kabullenemeyen ABD, Monroe Doktrini'ni uygulayarak Avrupa siyasetinden çekilmiştir.
İlginizi çekecek diğer makaleler
 • İslamiyet Sonrası Türkler

 • Moskova Antlaşması

 • Rusya nın Doğu Anadolu Politikaları 1918 e kadar

 • 1914 1915 Yılları Savaşları

 • PKK Terör Örgütü Hakkında

 • İllerimizin isimleri nasıl verilmiş

 • Kanije Zaferi

 • Pervaneli Uçakta G Kuvvetine Bağlı Bir Bilinç Kaybı Öyküsü

 • Filozof Nedir

 • Forbes (dergi) Hakkında

 • Yorum Yazabilmek için üye olmanız gerekmektedir!
  Kaynak :
  Gösterim Sayısı : 2306
  Aldığı Puan : 0
  Puanlama yap :
  Eklenme Tarihi : : 07.04.2014
  Anahtar Kelimeler
  Reklamlar
  izmir web tasarım
  Kadın sitesi
  hemoroid doktoru izmir
  Yüklenme Zamanı : 0,592801 seconds