Kategoriler
Araba Bilgisayar Bilim ve Teknik Eğlence Elektronik Ev Bahçe Finans Hobi İletişim Kadın Kim Kimdir Kültür ve Sanat Müzik Sağlık Seyahat Siyaset Spor Yaşam Yiyecek İçecek


invilon web hosting kampanyası

Milet Felsefesi nedir hakkında faydalı bilgiler

Kültür ve Sanat / Felsefe
/Dosyalar/1467_milet-felsefesi-nedir.jpg

Yaklaşık olarak M.Ö. 600’lerde Anadolu’nun İyonya kıyısında bir ticaret kenti olan Milet’te Grekler birbirleri ve yakınındaki kentlerle yoğun bir ticari ilişki içerisindeydiler. Milet bu açıdan zengin ve aynı zamanda sanat, bilim ve felsefede birikime sahip bir kentti. Bununla beraber kuralsız tiranlar tarafından yönetiliyordu ki bunlar toprak sahibi aristokratlar, aşırı zengin tüccarlardı ve etik kurallara önem vermiyorlardı. Thales, böyle bir zamanda orada yaşadı. Herodot, Duris ve Demokritos’un bildirdiklerine göre Thales’in babası Eksamyas, annesi de Kadmos ile Agenor’un en soylu kolu olan Fenikeli Thelidler ailesinden Kleobuline idi. Platon’un da dediği gibi “yedi bilgeler” arasındaydı. Atina’da Damasias’ın arkontluğunda “bilge” diye adlandırılan ilk kişi oydu. Politika ile ilgilendikten sonra doğa ile ilgilenmeye başladı. Bazılarına göre ondan yazılı bir eser kalmamıştır. Kallimakhos, onu küçük ayı takım yıldızının bulucusu olarak sayıyordu. Bazılarına göre ise Denizcilik Astromonisi, gündönümü ve Gün Tün Eşitliği üzerine onun eserleri idi. Bir gün dönümünden diğerine geçişi ilk onun söylediği, mevsimleri bulduğu ve yılı 365 güne böldüğü belirtilir. Geometri çalışmak üzere Mısır’a gitti. Arı bir şekilde Mısır metodlarına sahip olmuş olmalı ki Milet’e döndüğünde onu kimse anlayamadı. Karadan iki noktadan alınan gözlemlerle denizdeki bir geminin uzaklığını hesapladı. Bir piramidin gölgesinin uzunluğundan onun yüksekliğinin nasıl hesaplanacağını biliyordu. MÖ 585’te bir güneş tutulmasını tahmin ettiğinde ünü arttı. Persler ve Lidyalılar arasındaki savaş sırasında Halys nehrinin geçilmesi için akıntının tersi yönüne nehir yatağını kazdırarak suyun azalmasını ve böylece köprüsü olmayan nehrin geçilmesini sağladı.  FELSEFİ GÖRÜŞLERİ Su, ilk materyal prensiptir. Aristo’nun Thales’in görüşlerini açıklaması şöyledir: ilk filozofların çoğu, maddenin doğasını (tas en hules) prensiplerinin (tas archas) tüm şeylerin tek prensipi (archas panton) olduklarını düşündüler. Bu felsefenin kurucusu Thales, prensip sudur der. Buna göre tüm şeylerin kökleri nemli bir doğaya sahiptir ve bu su nemli şeylerin doğasının kökenidir. Aslında Thales ilk ilke, su olarak nemlilikten söz ediyor. Bu, hayatın çıkabileceği, her şeydeki nemliliktir. Mısır’daki ilksel sular ya da Yunan’daki Kaos gibidir, şeylerin kökenidir. Arche denilen ilk ilkeden böylece her şey doğmakta ve gelişmektedir. Her şeyin kökeni olarak su, var oluş dünyasında değişmeyendir, varlığa gelen şeylerde son yoktur, çünkü eninde sonunda tüm şeyler sudur ve değişim görünüştedir. Hippolitus’un bildirdiğine göre, Thales, tüm şeylerin suyun katılaşmasıyla ortaya çıktığını açıklar, tüm şeylerden temel elementler bileşik oluştururlar ve şeyler likit forma dönüştüğünde varlık dağılmaktadır. Her nasılsa katılaşma ve sıvılaşma süreci depremlere, kasırgalara ve yıldızların hareketine neden olmaktadır. Aristo, Thales’in “tüm şeyler tanrılarla doludur.” sözüyle, bu tüm doğanın canlandırıcı varlıklarla (anima) dolu olduğunu anlattığını ifade etmiştir. Bu yaşam verici ve canlandırıcı bir ilke aracılığıyla ele alınan doktrine “hilozoizm” adı verilmektedir. Böylece aynı zamanda Thales, yaşamsal enerjiden bahsederken sembolik olarak su elementini kullanmaktadır. Thales ayrıca, dünyanın büyük bölümünün su olduğu ve karalara dayanak oluşturduğu böylece bir kabuk görevini gördüğünden söz eder. Onun, dünya su üzerinde yüzüyor şeklinde açıklaması, yeraltında su kaynakları ve nemin olması nedeniyledir. Böylece nem, toprağa bir canlılık imkanı vermektedir. Özdeyişleri çok ünlüdür:  En eski olan nedir? -Tanrı’dır. başlangıcı yoktur çünkü. En güzel şey nedir? -Dünyadır, Tanrı’nın işidir çünkü. En hızlı şey nedir? -Düşünce her yere atılır çünkü. En bilge şey nedir? -Zaman her şeyi ortaya çıkarır çünkü. En yararlı şey nedir? -Erdem her şeyi iyi kullandırır çünkü. En güç şey nedir? _Kendini tanımak. En kolay şey nedir? -Başkasına öğüt vermek. MATEMATİK VE THALES Mısır piramitlerinin yüksekliğini gölge uzunluklarını kullanarak bulması geometride Thales teoremi olarak bilinir. Bunun dışında geometri de çap, çemberi iki parçaya böler; bir ikiz kenar üçgenin taban açıları birbirine eşittir; iki doğrunun kesişme noktalarındaki ters açılar birbirine eşittir; köşesi çember üzerinde olan ve çapı gören açı, dik açıdır; tabanı ve buna komşu iki açısı verilen üçgen çizilebilir; bu teoremler de Thales’e aittir. Kimilerine göre güneşin büyüklüğünü onun çemberinin yedi yüz yirmide bir olarak; ayın büyüklüğünün de ayın çemberinin yedi yüz yirmide bir olduğunu belirtmişti. En güzel şey evrendir; çünkü Tanrı yaratmıştır, en bilge şey zamandır; çünkü her şeyi ortaya çıkarır. En zor olan şeyi kendini tanımak olduğunu söyleyen Thales’in ölümünün ellisekizinci Olimpiyata rastladığı ve oyunları seyrederken güneşten ve susuzluktan (dehidratasyon) öldüğü belirtilir. Bu sırada 78 yaşındadır, kimileri de 80/90 yaşında öldüğünü belirtir. Tüm filozoflar gibi matematik, astronomi, mühendislik vb. konularda yetkin olan Thales; a)     Dünya su üzerindedir, b)     Su, tüm şeylerin arche’sidir (ilk ilke), c)      Manyetizma bir ruha sahiptir, d)    Tüm şeyler Tanrılarla (ve spiritler, Daimonlar) doludur diyerek bazılarının iddia ettiği gibi materyalist olmaktan uzaktır. Bilimsel karakterine rağmen, doğanın ilahi ilkeler tarafından canlandırılmış olduğundan söz etmesiyle iddia edilenin tersine mitolojik filozoflardan uzak kalmaktadır.   Kaynakça; Diogenes Laertius(2004). Ünlü Filozofların yaşamları ve öğretileri.

İlginizi çekecek diğer makaleler
 • Taoizim nedir

 • Dilin felsefesi

 • Bilgi Felsefesi Nedir

 • Charles Lutwidge Dodgson Kimdir

 • İlk Çağ (Antik Çağ) Felsefesi Tarihi

 • Filozof nedir

 • Şüphecilik Felsefesi nedir

 • Auguste Comte (1798 - 1857)

 • Anarşizim nedir

 • Sofistler

 • Yorum Yazabilmek için üye olmanız gerekmektedir!
  Kaynak :
  Gösterim Sayısı : 2223
  Aldığı Puan : 0
  Puanlama yap :
  Eklenme Tarihi : : 19.03.2014
  Anahtar Kelimeler
  Reklamlar
  izmir web tasarım
  Kadın sitesi
  hemoroid doktoru izmir
  Yüklenme Zamanı : 0,6552011 seconds